-برترین پکیج ترجمه کتاب امنیت و اسلاید ارایه سمینار به همراه منابع اصلی(IDS) ... بهره وری فرد و سازمان (فصل سیزدهم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان) .... (فصل هشتم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز ترجمه تهرانی و نوربخش) ... -دانلود فایل ( دینامیک سیالات در توربو ماشین ها و آزمون های کارایی توربو ماشین)