ماشین باز

اشتراک گذاشته شده با :

سامسونگ

با برنامه های شستشوی ماشین های لباسشویی «ادواش» سا
با برنامه های شستشوی ماشین های لباسشویی «ادواش» سا
یکی از بزرگ ترین اشتباه هایی که افراد هنگام استفاده از ماشین لباسشوئی می توانند مرتکب شوند، این است که لباس هایی که از نظر جنس و پارچه تفاوت زیادی با یکدیگر دارند را با هم درون دستگاه انداخته و بشویند.

با برنامه های شستشوی ماشین های لباسشویی «ادواش» سا
با برنامه های شستشوی ماشین های لباسشویی «ادواش» سا
یکی از بزرگ ترین اشتباه هایی که افراد هنگام استفاده از ماشین لباسشوئی می توانند مرتکب شوند، این است که لباس هایی که از نظر جنس و پارچه تفاوت زیادی با یکدیگر دارند را با هم درون دستگاه انداخته و بشویند.
با ماشین لباسشویی هوشمند AddWash سامسونگ بیشتر آش
با ماشین لباسشویی هوشمند AddWash سامسونگ بیشتر آش
خانه های هوشمند یکی از دغدغه های اهالی فناوری است که در چند سال اخیر بیشتر تمرکز خود را روی آن گذاشته و محصولاتشان را به گونه ای تولید می نمایند که تا حد امکان از میزان دخالت انسان برای راه اندازی، استفاده یا انجام وظایف این دستگاه ها کم کنند. به زبانی ساده باید گفت که بیشتر تمرکز برندها و شرکت های مطرح در حوزه تولید لوازم خانگی، طراحی و عرضه کالاهایی است که یک قدم شما را به آینده نزدیک تر می کنند.
با ماشین لباسشویی هوشمند AddWash سامسونگ بیشتر آش
با ماشین لباسشویی هوشمند AddWash سامسونگ بیشتر آش
خانه های هوشمند یکی از دغدغه های اهالی فناوری است که در چند سال اخیر بیشتر تمرکز خود را روی آن گذاشته و محصولاتشان را به گونه ای تولید می نمایند که تا حد امکان از میزان دخالت انسان برای راه اندازی، استفاده یا انجام وظایف این دستگاه ها کم کنند. به زبانی ساده باید گفت که بیشتر تمرکز برندها و شرکت های مطرح در حوزه تولید لوازم خانگی، طراحی و عرضه کالاهایی است که یک قدم شما را به آینده نزدیک تر می کنند.